WAŻNE KOMUNIKATY

Uwaga Wykładowcy Sesji plenarnych !

Wykładowców sesji plenarnych prosimy o rejestrację streszczeń wykładów do 31 sierpnia 2017 r. (zakładka Rejestracja wykładów). Zostaną one opublikowane w materiałach zjazdowych dla uczestników.

Sesje plakatowe

Podczas Sympozjum przewidziane są sesje plakatowe. Prezentacja plakatów odbędzie się w formie multimedialnej na monitorze we foyer. Plakaty należy przygotować w postaci pliku PDF. Termin rejestracji streszczeń plakatów do 15 sierpnia 2017 r. (zakładka Rejestracja plakatów) Informacja o zakwalifikowaniu plakatu do prezentacji do 15 września 2017 r. Spośród nadesłanych plakatów zostaną wyłonione 3 prace do 5 minutowej prezentacji ustnej na sali obrad.

Ważne terminy:

Do 15 sierpnia 2017 r. - termin nadsyłania streszczeń do prezentacji plakatowej
Do 31 sierpnia 2017 r. - opłaty rejestracyjne po preferencyjnych cenach
Do 31 sierpnia 2017 r. - termin nadsyłania streszczeń wykładów
www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40