OPŁATY ZA UCZESTNICTWO

 • 390 zł* - dla wpłat dokonanych do 31 sierpnia 2017 r.
 • 450 zł* - dla wpłat dokonanych po 31 sierpnia 2017 r.
  Dla studentów medycyny, pielęgniarek i położnych udzielamy - 50% zniżki
 • 190 zł* - uroczysta kolacja w dniu 13 października 2017 r.
 • *ceny zawierają podatek VAT

  Rejestracja uczestnictwa: zakładka Rejestracja

  Rejestracja jest ważna przez siedem kolejnych dni. Jeśli w tym czasie nie zostanie dokonana opłata - rezerwacja może zostać anulowana.


  Opłaty za uczestnictwo

  Opłaty za uczestnictwo prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
  67 1240 2887 1111 0010 3130 0424 
  w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.

  W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek
  "PTN Kraków"

  W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty konferencyjnej przez uczestnika, zrezygnuje on z udziału w konferencji wtedy Organizator zwróci uczestnikowi następująca kwotę:

 • 100% wpłaty, jeżeli rezygnacja nastąpiła do 30 dni przed rozpoczęciem konferencji;
 • 50% wpłaty, jeżeli rezygnacja nastąpiła do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji;
 • 20% wpłaty, jeżeli rezygnacja nastąpiła do 7 dni przed rozpoczęciem konferencji,
 • Jeżeli rezygnacja uczestnika nastąpi póżniej niż 7 dni przed rozpoczęciem Zjazdu, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

  www.medius.com.pl
  tel. 22 642 09 40