Dzień I - 12.10.2017 (czwartek)

18:00-18:30 Uroczyste otwarcie Sympozjum

18:30-19:00 Od pediatrii mistycznej do pragmatycznej w dawnej Polsce
Prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski - Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

19:00 Koktajl powitalny

Dzień II - 13.10.2017 (piątek)

09:30-09:45 - Otwarcie Sympozjum

09:45-11:20 Sesja I

Prowadzący:
Prof. dr hab. n. med.  Ewa Helwich
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach

09:45-10:05 Zakażenia późne u noworodków - z jakich baz danych na ten temat chcielibyśmy korzystać?
Prof dr hab. n. med. Ewa Helwich - Konsultant Krajowy, Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka IMiDz w Warszawie, Poland

10:05-10:25 Badania ultrasonograficzne w neonatologii. Diagnostyka obrazowa w martwiczym zapaleniu jelit
Prof. Monica Epelman - Florida State University, University of Central Florida Nemours Children’s Hospital, USA

10:25-10:45 Wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrastania i znaczenie wzmacniaczy u noworodków przedwcześnie urodzonych
Prof. Christopher Fusch - Chair and Chief of Paracelsus Medical University Salzburg ˇ Depaertment of Pediatrics, University Hospital Nuremberg Germany

10:45-11:05 Znaczenie "przerywanego" niedotlenienia
Prof. Smeeta Sardesai - Neonatal Perinatal Medicine Keck School of Medicine, University of Southern California, Los Angeles, USA

11:05-11:20 Dyskusja

11:20-11:40 Przerwa

11:40- 13:35 Sesja II

Prowadzący:
Prof. Smeeta Sardesai
Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

11:40-12:00 Strategie umożliwiające zmniejszenie antybiotykoterapii na oddziale intensywnej terapii
Prof. Paolo Manzoni - Associate Professor of Pediatrics and Neonatology, St. Anna Hospital, Torino, Italy

12:00-12:20 Ocena ruchów globalnych w identyfikacji zaburzeń rozwojowych w noworodków urodzonych przedwcześnie
Prof. Christa Einspieler - Research Unit iDN, interdisciplinary Developmental Neuroscience, Medical University of Graz, Austria

12:20-12:40 Zakażenie RSV - czy należy rozszerzać profilaktykę?
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach - Klinika Neonatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Poland
Grant edukacyjny firmy Abbvie

12:40-13:00 Zapobieganie zakażeniom na Oddziale Intensywnej Terapii
Prof. Paolo Manzoni - Professor of Pediatrics and Neonatology, St. Anna Hospital, Torino, Italy

13:00-13:20 W jakim stopniu ocena ruchów globalnych pomaga w diagnostyce niedotlenienia u donoszonych noworodków
Prof. Christa Einspieler - Research Unit iDN, interdisciplinary Developmental Neuroscience, Medical University of Graz, Austria

13:20-13:35 Dyskusja

13:35-14:35 Przerwa - lunch

13:50-14:35 Sesja plakatowa

14:35-17:30 Sesja III

Prowadzący:
Prof. Johannes Häberle
Prof. dr hab. n. med. Janusz Gadzinowski

14:35-14:55 Zaburzenia metaboliczne u noworodków- objawy kliniczne i leczenie
Prof. Johannes Häberle - University Children's Hospital Division of Metabolism, Zürich, Switzerland

14:55-15:15 Rozszerzone badania przesiewowe noworodków w Polsce
Prof. dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska - Zakład Badań Przesiewowych IMiDz w Warszawie, Poland

15:15-15:35 Retinopatia wcześniacza: Stres oksydacyjny i monitorowanie tlenu od teorii do praktyki w celu poprawy wyników.
Prof. Augusto Sola - Prezydent SIBEN (Ibroamerykańskie Stowarzyszenie Neonatologii)

15:35-15:55 Nieinwazyjne wspomaganie oddechu w świecie. Jak inni to robią?
Dr Stefan Mader - Clinical Application medin Medical Innovations, Germany

15:55-16:15 Nieinwazyjne wspomagania oddechu u późnych wcześniaków: strategie delikatne i efektywne
Dr Urs Zimmermann - Szpital Bulach, Switzerland

16:15-16:35 Pentoksyfilina u noworodków urodzonych przedwcześnie- dlaczego i kiedy?
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach - Klinika Neonatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Poland

16:35-16:55 Vaginal seeding - czy już może być standardem na sali porodowej
Dr hab n. med. Jan Mazela - Klinika Zakażeń Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poland

16:55-17:15 Rola czynników genetycznych w patogenezie krwawień dokomorowych u noworodków urodzonych przedwcześnie
Dr n. med. Dawid Szpecht - Katedra i Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poland

17:15-17:35 Prezentacja czterech wyróżnionych plakatów

17:15-17:20 A Novel Approach to the Management of Difficult Airway in Neonates and Children - One Universal Algorithm for All Age Groups of Patients in Various Clinical Situations
Dr n. med. Wojciech Walas

17:20-17:25 Inter professional multi phasic advanced hands on neonatal simulation workshops
Dr Mohammad Bayoumi

17:25-17:30 Relationship between imaging studies and psychomotor development and onset of autism spectrum disorders in extremely premature infants - prospective cohort study
Dr Marcin Kalisiak

17:30-17:35 Lung ultrasound in interfacility transport of neonates with respiratory failure
Dr n. med. Mateusz Jagła

17:35-17:45 Dyskusja

20:35 - Uroczysta kolacja

Dzień III - 14.10.2017 (sobota)

09:30-11:25 Sesja IV

Prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska
Dr hab. med. Tomasz Szczapa

09:30-09:50 Neonatologia oparta o dowody naukowe
Prof dr hab. n. med. Janusz Gadzinowski - on behalf of EPICE GROUP, Katedra I Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poland

09:50-10:10 Od colostrum do mleka dojrzałego - żywienie noworodków w oddziale intensywnej terapii
Dr hab. n. med. Maria Wilińska - Klinika Neonatologii CMKP w Warszawie, Poland

10:10-10:30 Krztusiec - dlaczego tak ważna jest profilaktyka u najmłodszych
Dr n. med. Izabella Stryjewska, Dział Medyczny GSK

10:30-10:50 Analiza składu mleka matki jako badanie diagnostyczne - polskie doświadczenia
Dr n. biol. Aleksandra Wesołowska - Klinika Neonatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Fundacja Bank Mleka Kobiecego, Poland

10:50-11:05 Bank mleka kobiecego - promocja karmienia naturalnego
Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka – Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

11:05-11:15 Transmisja video noworodka Rodzicom - implementacja programu NicVew w oddziale intensywnej terapii noworodka
Prof. dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska - Klinika Neonatologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

11:15-11:30 Dyskusja

11:30-11:50 Przerwa

11:50-13:45 Sesja V

Prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska
Dr Jonathan Wyllie

11:50-12:10 Resuscytacja noworodka: Czego nie wiemy i jakich badań naukowych potrzebujemy w przyszłości
Dr Jonathan Wyllie - Department of Neonatology, The James Cook University Hospital, Middlesbrough, UK

12:10-12:30 Szkolenia NLS w Polsce - dotychczasowe osiągnięcia i wyzwania na przyszłość
Dr hab. n. med. Tomasz Szczapa - Katedra i Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poland

12:30-12:50 Przeżycie czy jakość życia ? O roli drobiazgów w końcowym wyniku leczenia ekstremalnie niedojrzałego noworodka
Prof. dr hab. n med. Janusz Świetliński - Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu, Poland

12:50-13:10 Przydatność oznaczania prokalcytoniny o noworodków w okresie okołooperacyjnym
Dr n. med. Wojciech Walas - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

13:10-13:30 Hemodynamika perinatalna
Dr n. med. Witold Błaż - Klinika Noworodków Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie, Poland

13:30-13:45 Dyskusja

13:45-14:25 Przerwa - lunch

14:25-15:20 Sesja VI

Prowadzący:
Dr hab. n. med. Przemko Kwinta
Dr n. med. Wojciech Walas

14:25-14:45 Epigenetyka u noworodka
Prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk - Klinika Pediatrii IP Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Poland

14:45-15:05 Badania ekspresji genomu, badania epigenetyczne, badania proteomu - czy pomogą zrozumieć patomechanizm dysplazji osrzelowo-płucnej?
Dr hab. n. med. Przemko Kwinta, prof. nadzw. UJ - Katedra Pediatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Poland

15:05-15:20  Dyskusja

15:20 Zakończenie Sympozjum

www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40