Dzień I - 12.10.2017 (czwartek)

18:00-18:30 Uroczyste otwarcie Sympozjum

18:30-19:00 Od pediatrii mistycznej do pragmatycznej w dawnej Polsce
Prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski - Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

19:00 Koktajl powitalny

Dzień II - 13.10.2017 (piątek)

09:30-09:45 - Otwarcie Sympozjum

09:45-11:20 Sesja I

Prowadzący:
Prof. dr hab. n. med.  Ewa Helwich
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach

09:45-10:05 Zakażenia późne u noworodków - z jakich baz danych na ten temat chcielibyśmy korzystać?
Prof dr hab. n. med. Ewa Helwich - Konsultant Krajowy, Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka IMiDz w Warszawie, Poland

10:05-10:25 Badania ultrasonograficzne w neonatologii. Diagnostyka obrazowa w martwiczym zapaleniu jelit
Prof. Monica Epelman - Florida State University, University of Central Florida Nemours Children’s Hospital, USA

10:25-10:45 Wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrastania i znaczenie wzmacniaczy u noworodków przedwcześnie urodzonych
Prof. Christopher Fusch - Chair and Chief of Paracelsus Medical University Salzburg ˇ Depaertment of Pediatrics, University Hospital Nuremberg Germany

10:45-11:05 Znaczenie "przerywanego" niedotlenienia
Prof. Smeeta Sardesai - Neonatal Perinatal Medicine Keck School of Medicine, University of Southern California, Los Angeles, USA

11:05-11:20 Dyskusja

11:20-11:40 Przerwa

11:40- 13:35 Sesja II

Prowadzący:
Prof. Smeeta Sardesai
Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

11:40-12:00 Strategie umożliwiające zmniejszenie antybiotykoterapii na oddziale intensywnej terapii
Prof. Paolo Manzoni - Associate Professor of Pediatrics and Neonatology, St. Anna Hospital, Torino, Italy

12:00-12:20 Ocena ruchów globalnych w identyfikacji zaburzeń rozwojowych w noworodków urodzonych przedwcześnie
Prof. Christa Einspieler - Research Unit iDN, interdisciplinary Developmental Neuroscience, Medical University of Graz, Austria

12:20-12:40 Grant edukacyjny firmy Abbvie

12:40-13:00 Zapobieganie zakażeniom na Oddziale Intensywnej Terapii
Prof. Paolo Manzoni - Professor of Pediatrics and Neonatology, St. Anna Hospital, Torino, Italy

13:00-13:20 W jakim stopniu ocena ruchów globalnych pomaga w diagnostyce niedotlenienia u donoszonych noworodków
Prof. Christa Einspieler - Research Unit iDN, interdisciplinary Developmental Neuroscience, Medical University of Graz, Austria

13:20-13:35 Dyskusja

13:35-14:35 Przerwa - lunch

14:35-17:30 Sesja III

Prowadzący:
Prof. Johannes Häberle
Prof. dr hab. n. med. Janusz Gadzinowski

14:35-14:55 Zaburzenia metaboliczne u noworodków- objawy kliniczne i leczenie
Prof. Johannes Häberle - University Children's Hospital Division of Metabolism, Zürich, Switzerland

14:55-15:15 Rozszerzone badania przesiewowe noworodków w Polsce
Prof. dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska - Zakład Badań Przesiewowych IMiDz w Warszawie, Poland

15:15-15:35 Postępy w zapobieganiu i leczeniu retinopatii wcześniaczej.
Prof. Augusto Sola - Prezydent SIBEN (Ibroamerykańskie Stowarzyszenie Neonatologii)

15:35-15:55 Nieinwazyjne wspomaganie oddechu w świecie. Jak inni to robią?
Dr Stefan Mader - Clinical Application medin Medical Innovations, Germany

15:55-16:15 Nieinwazyjne wspomagania oddechu u późnych wcześniaków: strategie delikatne i efektywne
Dr Urs Zimmermann - Szpital Bulach, Switzerland

16:15-16:35 Pentoksyfilina u noworodków urodzonych przedwcześnie- dlaczego i kiedy?
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach - Klinika Neonatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Poland

16:35-16:55 Vaginal seeding - czy już może być standardem na sali porodowej
Dr hab n. med. Jan Mazela - Klinika Zakażeń Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poland

16:55-17:15 Rola czynników genetycznych w patogenezie krwawień dokomorowych u noworodków urodzonych przedwcześnie
Dr n. med. Dawid Szpecht - Katedra i Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poland

17:15-17:30 Dyskusja

19:00 - Uroczysta kolacja

Dzień III - 14.10.2017 (sobota)

09:30-11:25 Sesja IV

Prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska
Dr hab. med. Tomasz Szczapa

09:30-09:50 Neonatologia oparta o dowody naukowe
Prof dr hab. n. med. Janusz Gadzinowski - on behalf of EPICE GROUP, Katedra I Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poland

09:50-10:10 Od colostrum do mleka dojrzałego - żywienie noworodków w oddziale intensywnej terapii
Dr hab. n. med. Maria Wilińska - Klinika Neonatologii CMKP w Warszawie, Poland

10:10-10:30 Grant edukacyjny

10:30-10:50 Analiza składu mleka matki jako badanie diagnostyczne - polskie doświadczenia
Dr n biol. Aleksandra Wesołowska - Klinika Neonatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Fundacja Bank Mleka Kobiecego, Poland

10:50-11:10 Bank mleka kobiecego - promocja karmienia naturalnego
Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka – Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

11:10-11:25 Dyskusja

11:25-11:45 Przerwa

11:45-13:40 Sesja V

Prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Iwona Maroszyńska
Dr Jonathan Wyllie

11:45-12:05 Resuscytacja noworodka: Czego nie wiemy i jakich badań naukowych potrzebujemy w przyszłości
Dr Jonathan Wyllie - Department of Neonatology, The James Cook University Hospital, Middlesbrough, UK

12:05-12:25 Szkolenia NLS w Polsce - dotychczasowe osiągnięcia i wyzwania na przyszłość
Dr hab. n. med. Tomasz Szczapa - Katedra i Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poland

12:25-12:45 Przeżycie czy jakość życia ? O roli drobiazgów w końcowym wyniku leczenia ekstremalnie niedojrzałego noworodka
Prof. dr hab. n med. Janusz Świetliński - Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu, Poland

12:45-13:05 Przydatność oznaczania prokalcytoniny o noworodków w okresie okołooperacyjnym
Dr n. med. Wojciech Walas - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

13:05-13:25 Hemodynamika perinatalna
Dr n. med. Witold Błaż - Klinika Noworodków Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie, Poland

13:25-13:40 Dyskusja

13:40-14:20 Przerwa - lunch

14:20-15:15 Sesja VI

Prowadzący:
Dr hab. n. med. Przemko Kwinta
Dr n. med. Wojciech Walas

14:20-14:40 Epigenetyka u noworodka
Prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk - Klinika Pediatrii IP Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Poland

14:40-15:00 Badania ekspresji genomu, badania epigenetyczne, badania proteomu - czy pomogą zrozumieć patomechanizm dysplazji osrzelowo-płucnej?
Dr hab. n. med. Przemko Kwinta, prof. nadzw. UJ - Katedra Pediatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Poland

15:00-15:15 Dyskusja

15:15 Zakończenie Sympozjum

www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40